Open navigation

New point for your business

Lokalita

Tam kde to žije

Během dne i po práci

Anděl je v posledních letech jedna z nejpopulárnějších městských částí. GREEN POINT je umístěný v soběstačném a rozvíjejícím se centru Smíchova, kde najdete vše na jednom místě.

Tato lukrativní lokalita nabízí vynikající vybavenost. Dostatek restaurací, kaváren, obchodů, možností pro sport a volný čas a zároveň obklopena městskou zelení. Dokáže tak zpříjemnit každodenní život v lokalitě vám i vašim zaměstnancům.

iko_map_noc Created with Sketch.
Večer
iko_map_den Created with Sketch.
Ve dne

Anděl je v posledních letech jedna z nejpopulárnějších městských částí. GREEN POINT je umístěný v soběstačném a rozvíjejícím se centru Smíchova, kde najdete vše na jednom místě.

Tato lukrativní lokalita nabízí vynikající vybavenost. Dostatek restaurací, kaváren, obchodů, možností pro sport a volný čas a zároveň obklopena městskou zelení. Dokáže tak zpříjemnit každodenní život v lokalitě vám i vašim zaměstnancům.

Dostupnost

Dostupnost
center
Centrum
5 min.
airport
Městský okruh,
D8, D11, Letiště/ 15 min.
d1
Městský okruh,
D1, D4, D10/ 10 min.
d5
D5 (Plzeň, Mnichov)
10 min.
Příjemně a rychle nejen pro vás, ale i vaše klienty. Budova se nachází v bezprostřední blízkosti veškeré městské dopravy a přímo u nájezdu na městský okruh.
Car

Automobilem je ideálně dostupná díky své poloze přímo u nájezdu na městský okruh a s přístupem na hlavní tahy na Plzeňskou ulici i do centra Prahy.
Naplánovat trasu

tram

Nová zastávka tramvaje bude přímo u budovy. V blízkosti budovy se nachází hlavní uzel “Anděl” s více než 9 tramvajovými linkami a stanicí metra B.
Vyhledat MHD spojení

bus

Autobusové nádraží Na Knížecí je dostupné do 10 minut a vlakové Smíchovské nádraží pouze 1 stanici metrem nebo 2 zastávky tramvají.
Vyhledat spojení

GREEN POINT je jedinečným spojením moderní architektury a úsporných technologií v lukrativní lokalitě.

Viditelnost

Unikátní poloha

 • V přímé blízkosti centra Anděl a zároveň dobře dostupná
 • Rychlé napojení na městský okruh a Plzeňskou ulici
 • Mimo okolní vysokou výstavbu
Viditelnost

Budova

GREEN POINT v číslech

 • 7 498
  m2 celková plocha kanceláří
 • 960
  m2 průměrná plocha patra
 • 87
  parkovacích míst vč. 2 dobíjecích stanic
 • 8
  nadzemních podlaží
 • 3
  podzemních podlaží
Budova

Šetrnost

Myslíme na zdravé prostředí

 • Nízkoenergetické systémy klimatizace, větrání a vytápění s rekuperací tepla a chlazení
 • Indukční trámy s rozvody čerstvého vzduchu, chlazení a tepla
 • Výkonné osvětlení s nízkou spotřebou energie
 • Zastínění na exponovaných fasádách
 • Výtahy s rekuperací elektrické energie
 • BREEAM certifikace stupně “Excellent"
Šetrnost

Technické specifikace

Vysoké standardy

 • Čtyřtrubkové chladící trámy
 • Centrální ventilační systém
 • Zdvojená podlaha pro vedení kabeláže
 • Stropní podhled s LED osvětlením
 • Modul dělitelnosti kanceláře min. 1,4 – 2,0 m
 • EPS systém, sprinklery
 • Záloha el. energie
Technické specifikace

Pohodlí

Design inspirovaný lidmi

 • Zdravé a klidné prostředí
 • Vnitřní atrium se živou zelení
 • Open space kanceláře s flexibilním uspořádáním
 • Prostory situované nad úrovní komunikací
 • Recepce s ostrahou 24/7

Aktuality

<p>Dal&scaron;&iacute; &uacute;spě&scaron;n&aacute; etapa v&yacute;stavby za n&aacute;mi. Na vznikaj&iacute;c&iacute; budově Greenpointu byla s přelomem roku kompletně dokončena železobetonov&aacute; konstrukce budovy. Dle pl&aacute;nu jsme nav&aacute;zali mont&aacute;ž&iacute; prosklen&eacute; fas&aacute;dy objektu.</p>

Další úspěšná etapa výstavby za námi. Na vznikající budově Greenpointu byla s přelomem roku...

Další úspěšná etapa výstavby za námi. Na vznikající budově Greenpointu byla s přelomem roku kompletně dokončena železobetonová konstrukce budovy. Dle plánu jsme navázali montáží prosklené fasády objektu.

<p>Poč&aacute;tkem listopadu 2018 byla dokončena beton&aacute;ž monolitick&eacute; konstrukce 6. nadzemn&iacute;ho podlaž&iacute;. D&iacute;ky &uacute;spě&scaron;n&eacute;mu plněn&iacute; harmonogramu by tak do konce roku měla spatřit světlo světa i podlaž&iacute; 7. a 8. Ta již zavr&scaron;&iacute; v&yacute;stavbu železobetonov&eacute; konstrukce cel&eacute; vznikaj&iacute;c&iacute; budovy.</p>

Počátkem listopadu 2018 byla dokončena betonáž monolitické konstrukce 6. nadzemního podlaží.

Počátkem listopadu 2018 byla dokončena betonáž monolitické konstrukce 6. nadzemního podlaží. Díky úspěšnému plnění harmonogramu by tak do konce roku měla spatřit světlo světa i podlaží 7. a 8. Ta již završí výstavbu železobetonové konstrukce celé vznikající budovy.

<p>Stavebn&iacute; pr&aacute;ce, kter&eacute; byly zah&aacute;jeny na podzim roku 2017, &uacute;spě&scaron;ně pokračuj&iacute; dle stanoven&eacute;ho pl&aacute;nu.&nbsp;V současn&eacute; době prob&iacute;haj&iacute; beton&aacute;řsk&eacute; pr&aacute;ce na monolitick&eacute;&nbsp;konstrukci budovy, a to v &uacute;rovni 1. podzemn&iacute;ho podlaž&iacute;. Kancel&aacute;řsk&aacute; budova Green Point se tedy zač&iacute;n&aacute; již skutečně r&yacute;sovat před očima. O dal&scaron;&iacute;m postupu ve v&yacute;stavbě v&aacute;s budeme pravidelně informovat.</p>

Stavební práce, které byly zahájeny na podzim roku 2017, úspěšně pokračují dle stanoveného plánu.

Stavební práce, které byly zahájeny na podzim roku 2017, úspěšně pokračují dle stanoveného plánu. V současné době probíhají betonářské práce na monolitické konstrukci budovy, a to v úrovni 1. podzemního podlaží. Kancelářská budova Green Point se tedy začíná již skutečně rýsovat před očima. O dalším postupu ve výstavbě vás budeme pravidelně informovat.

<p>Green&nbsp;Point&nbsp;je kancel&aacute;řsk&aacute; budova, kter&aacute; brzy přibude do zaveden&eacute; kancel&aacute;řsk&eacute; lokality na Praze 5. Tato popul&aacute;rn&iacute; lokalita splňuje hned několik požadavků na kancel&aacute;řsk&eacute; prostory. Vynikaj&iacute;c&iacute; dopravn&iacute; dostupnost je jej&iacute;m cenn&yacute;m benefitem. Nadstandartn&iacute; s&iacute;ť hromadn&eacute; dopravy poskytne pohodln&eacute; doj&iacute;žděn&iacute; do kancel&aacute;ř&iacute; stejně dobře, jako Strahovsk&yacute; tunel, Mr&aacute;zovka a jihoz&aacute;padn&iacute; trasa městsk&eacute;ho okruhu poslouž&iacute; pro komfortn&iacute; dostupnost automobilem. Zaměstnanci kancel&aacute;ř&iacute; jistě ocen&iacute; &scaron;irokou nab&iacute;dku restaurac&iacute; a služeb, kter&eacute; se nach&aacute;z&iacute; v okol&iacute;, a to nejen v čase oběda, ale i při v&yacute;běru m&iacute;sta pro setk&aacute;n&iacute; s př&aacute;teli.</p>

Green Point je kancelářská budova, která brzy přibude do zavedené kancelářské lokality na Praze 5.

Green Point je kancelářská budova, která brzy přibude do zavedené kancelářské lokality na Praze 5. Tato populární lokalita splňuje hned několik požadavků na kancelářské prostory. Vynikající dopravní dostupnost je jejím cenným benefitem. Nadstandartní síť hromadné dopravy poskytne pohodlné dojíždění do kanceláří stejně dobře, jako Strahovský tunel, Mrázovka a jihozápadní trasa městského okruhu poslouží pro komfortní dostupnost automobilem. Zaměstnanci kanceláří jistě ocení širokou nabídku restaurací a služeb, které se nachází v okolí, a to nejen v čase oběda, ale i při výběru místa pro setkání s přáteli.