Open navigation

New point for your business

Play
Spustit video prohlídku
Breeam Camic

Lokalita

Tam kde to žije

Během dne i po práci

Anděl je v posledních letech jedna z nejpopulárnějších městských částí. GREEN POINT je umístěný v soběstačném a rozvíjejícím se centru Smíchova, kde najdete vše na jednom místě.

Tato lukrativní lokalita nabízí vynikající vybavenost. Dostatek restaurací, kaváren, obchodů, možností pro sport a volný čas a zároveň obklopena městskou zelení. Dokáže tak zpříjemnit každodenní život v lokalitě vám i vašim zaměstnancům.

iko_map_noc Created with Sketch.
Večer
iko_map_den Created with Sketch.
Ve dne

Anděl je v posledních letech jedna z nejpopulárnějších městských částí. GREEN POINT je umístěný v soběstačném a rozvíjejícím se centru Smíchova, kde najdete vše na jednom místě.

Tato lukrativní lokalita nabízí vynikající vybavenost. Dostatek restaurací, kaváren, obchodů, možností pro sport a volný čas a zároveň obklopena městskou zelení. Dokáže tak zpříjemnit každodenní život v lokalitě vám i vašim zaměstnancům.

Dostupnost

Dostupnost
center
Centrum
5 min.
airport
Městský okruh,
D8, D11, Letiště/ 15 min.
d1
Městský okruh,
D1, D4, D10/ 10 min.
d5
D5 (Plzeň, Mnichov)
10 min.
Příjemně a rychle nejen pro vás, ale i vaše klienty. Budova se nachází v bezprostřední blízkosti veškeré městské dopravy a přímo u nájezdu na městský okruh.
Car

Automobilem je ideálně dostupná díky své poloze přímo u nájezdu na městský okruh a s přístupem na hlavní tahy na Plzeňskou ulici i do centra Prahy.
Naplánovat trasu

tram

Nová zastávka tramvaje bude přímo u budovy. V blízkosti budovy se nachází hlavní uzel “Anděl” s více než 9 tramvajovými linkami a stanicí metra B.
Vyhledat MHD spojení

bus

Autobusové nádraží Na Knížecí je dostupné do 10 minut a vlakové Smíchovské nádraží pouze 1 stanici metrem nebo 2 zastávky tramvají.
Vyhledat spojení

GREEN POINT je jedinečným spojením moderní architektury a úsporných technologií v lukrativní lokalitě.

Viditelnost

Unikátní poloha

 • V přímé blízkosti centra Anděl a zároveň dobře dostupná
 • Rychlé napojení na městský okruh a Plzeňskou ulici
 • Mimo okolní vysokou výstavbu
Viditelnost

Budova

GREEN POINT v číslech

 • 7 515
  m2 celková plocha kanceláří
 • 960
  m2 průměrná plocha patra
 • 87
  parkovacích míst
 • 2
  dobíjecí stanice pro elektromobily
 • 8
  nadzemních podlaží
 • 3
  podzemních podlaží
Budova

Šetrnost

Myslíme na zdravé prostředí

 • Nízkoenergetické systémy klimatizace, větrání a vytápění s rekuperací tepla a chlazení
 • Indukční trámy s rozvody čerstvého vzduchu, chlazení a tepla
 • Výkonné osvětlení s nízkou spotřebou energie
 • Zastínění na exponovaných fasádách
 • Výtahy s rekuperací elektrické energie
 • BREEAM certifikace stupně “Excellent"
Šetrnost

Technické specifikace

Vysoké standardy

 • Čtyřtrubkové chladící trámy
 • Centrální ventilační systém
 • Zdvojená podlaha pro vedení kabeláže
 • Stropní podhled s LED osvětlením
 • Modul dělitelnosti kanceláře min. 1,4 – 2,0 m
 • EPS systém, sprinklery
Technické specifikace

Pohodlí

Design inspirovaný lidmi

 • Zdravé a klidné prostředí
 • Vnitřní atrium se živou zelení
 • Open space kanceláře s flexibilním uspořádáním
 • Prostory situované nad úrovní komunikací
 • Recepce s ostrahou 24/7

Aktuality

<p>8. patro na&scaron;&iacute; kancel&aacute;řsk&eacute; budovy Green Point m&aacute; nov&eacute;ho n&aacute;jemce &ndash; společnost Fruitisimo! M&aacute;me velkou radost! &nbsp;Na uv&iacute;tanou jsme společně připravili pro v&scaron;echny n&aacute;jemce zdravou sn&iacute;dani plnou vitam&iacute;nů. Věř&iacute;me, že dal&scaron;&iacute; budou n&aacute;sledovat.&nbsp;</p>

LISTOPAD 2023 - NOVÝ NÁJEMCE V GREEN POINT – VÍTÁME FRUITISIMO!

8. patro naší kancelářské budovy Green Point má nového nájemce – společnost Fruitisimo! Máme velkou radost!  Na uvítanou jsme společně připravili pro všechny nájemce zdravou snídani plnou vitamínů. Věříme, že další budou následovat. 

<p>Aktiva WOOD &amp; Company Office podfondu nově dopln&iacute; v&nbsp;pořad&iacute; už des&aacute;t&aacute; kancel&aacute;řsk&aacute; budova. Jedn&aacute; se o sm&iacute;chovsk&yacute; Green Point, kter&yacute; WOOD &amp; Company z&iacute;sk&aacute;v&aacute; od společnosti Ronaldsay B.V. Osmipatrov&aacute; modern&iacute; budova nab&iacute;z&iacute; 7,5 tis&iacute;ce metrů čtverečn&iacute;ch pronaj&iacute;mateln&eacute; kancel&aacute;řsk&eacute; plochy. Green Point se st&aacute;v&aacute; třet&iacute; pražskou kancel&aacute;řskou nemovitost&iacute; v&nbsp;držen&iacute; WOOD &amp; Company Office podfondu. Ten od sv&eacute;ho založen&iacute; v&nbsp;roce 2017 přin&aacute;&scaron;&iacute; investorům průměrn&yacute; ročn&iacute; v&yacute;nos 11,65 % a řad&iacute; se tak k&nbsp;nej&uacute;spě&scaron;něj&scaron;&iacute;m realitn&iacute;m fondům v&nbsp;Česk&eacute; republice i na Slovensku.</p>

ČERVENEC 2022 - Pražský Green Point rozšířil portfolio realitního fondu WOOD & Company

Aktiva WOOD & Company Office podfondu nově doplní v pořadí už desátá kancelářská budova. Jedná se o smíchovský Green Point, který WOOD & Company získává od společnosti Ronaldsay B.V. Osmipatrová moderní budova nabízí 7,5 tisíce metrů čtverečních pronajímatelné kancelářské plochy. Green Point se stává třetí pražskou kancelářskou nemovitostí v držení WOOD & Company Office podfondu. Ten od svého založení v roce 2017 přináší investorům průměrný roční výnos 11,65 % a řadí se tak k nejúspěšnějším realitním fondům v České republice i na Slovensku.

<p>PROSINEC 2021 &ndash; Dokončen&iacute; interi&eacute;rov&eacute; v&yacute;stavby ve 2. NP v&nbsp;ř&aacute;dn&eacute;m term&iacute;nu umožnilo nastěhov&aacute;n&iacute; skupiny společnost&iacute; z&nbsp;oboru zemědělstv&iacute;, energetiky, spr&aacute;vy a provozu nemovitost&iacute;. Do společenstv&iacute; n&aacute;jemců objektů Green Point tak přibyly společnosti TFARMA spol. s&nbsp;r.o., UFARMA spol. s&nbsp;r.o., CFARMA s.r.o., DFARMA spol. s&nbsp;r.o., V-KMV a.s., SARMENTINA s.r.o., RENERGO s.r.o., FVE HORY s.r.o., CITY CENTER CB s.r.o. a CITY CENTER INVEST 2012 a.s.</p>

PROSINEC 2021 – Dokončení interiérové výstavby ve 2. NP v řádném termínu umožnilo nastěhování...

PROSINEC 2021 – Dokončení interiérové výstavby ve 2. NP v řádném termínu umožnilo nastěhování skupiny společností z oboru zemědělství, energetiky, správy a provozu nemovitostí. Do společenství nájemců objektů Green Point tak přibyly společnosti TFARMA spol. s r.o., UFARMA spol. s r.o., CFARMA s.r.o., DFARMA spol. s r.o., V-KMV a.s., SARMENTINA s.r.o., RENERGO s.r.o., FVE HORY s.r.o., CITY CENTER CB s.r.o. a CITY CENTER INVEST 2012 a.s.

<p>Z&Aacute;Ř&Iacute; 2021 &ndash; Klienty ze segmentů mezin&aacute;rodn&iacute; přepravy a software technologi&iacute; doplňuje nov&yacute; n&aacute;jemce z oblasti zemědělstv&iacute;. V&iacute;t&aacute;me společnost AGRIWELL s.r.o., specialistu v&nbsp;oboru biozemědělstv&iacute;, dod&aacute;vk&aacute;ch biologick&yacute;ch osiv i zemědělsk&eacute;m poradenstv&iacute; a glob&aacute;ln&iacute;ho v&yacute;vozce nejkvalitněj&scaron;&iacute;ch olejnin, lu&scaron;těnin a zrn pro lidskou spotřebu, produkci olejů nebo krmen&iacute; zv&iacute;řat.</p>

ZÁŘÍ 2021 – Klienty ze segmentů mezinárodní přepravy a software technologií doplňuje nový nájemce...

ZÁŘÍ 2021 – Klienty ze segmentů mezinárodní přepravy a software technologií doplňuje nový nájemce z oblasti zemědělství. Vítáme společnost AGRIWELL s.r.o., specialistu v oboru biozemědělství, dodávkách biologických osiv i zemědělském poradenství a globálního vývozce nejkvalitnějších olejnin, luštěnin a zrn pro lidskou spotřebu, produkci olejů nebo krmení zvířat.

<p>KVĚTEN 2021 &ndash; Instalace vendingov&yacute;ch automatů. Byť se objekt Green Point nach&aacute;z&iacute; v bl&iacute;zkosti atraktivn&iacute; lokality Anděl, kde je řada kvalitn&iacute;ch restaurac&iacute; i možnost&iacute; rychl&eacute;ho stravov&aacute;n&iacute;, pro uživatele Green Pointu byly v centr&aacute;ln&iacute; hale za v&yacute;tahy instalov&aacute;ny v&yacute;dajn&iacute; vendingov&eacute; automaty na k&aacute;vu a balen&eacute; potraviny. Coffee Corner je v&scaron;em k dispozici.&nbsp;</p>

KVĚTEN 2021 – Instalace vendingových automatů. Byť se objekt Green Point nachází v blízkosti...

KVĚTEN 2021 – Instalace vendingových automatů. Byť se objekt Green Point nachází v blízkosti atraktivní lokality Anděl, kde je řada kvalitních restaurací i možností rychlého stravování, pro uživatele Green Pointu byly v centrální hale za výtahy instalovány výdajní vendingové automaty na kávu a balené potraviny. Coffee Corner je všem k dispozici. 

<p>DUBEN 2021 &ndash; Do rodiny klientů objektu Green Point přibyl nov&yacute; člen &ndash; společnost GRIP DIGITAL s.r.o. &ndash; tvůrce software. 7. NP kompletně obsazeno.</p>

DUBEN 2021 – Do rodiny klientů objektu Green Point přibyl nový člen – společnost GRIP DIGITAL s.r...

DUBEN 2021 – Do rodiny klientů objektu Green Point přibyl nový člen – společnost GRIP DIGITAL s.r.o. – tvůrce software. 7. NP kompletně obsazeno.

<p><em>Budova Green Point ukončila certifikačn&iacute; proces BREEAM a dos&aacute;hla <a href="https://www.dropbox.com/s/n52323mfxgkmab8/BREEAM-0079-3109-1-1.pdf?dl=0">certifikace v&nbsp;&uacute;rovni Excellent.</a> Dosažen&yacute; druh&yacute; nejvy&scaron;&scaron;&iacute; stupeň certifikace vys&iacute;l&aacute;n jasn&yacute; vztak, že </em><strong>&nbsp;budova Green Point nab&iacute;z&iacute; zdrav&eacute; vnitřn&iacute; prostřed&iacute; a z&aacute;roveň je ohledupln&aacute; k životn&iacute;mu prostřed&iacute;.</strong></p>

Budova Green Point ukončila certifikační proces BREEAM a dosáhla certifikace v úrovni Excellent.

Budova Green Point ukončila certifikační proces BREEAM a dosáhla certifikace v úrovni Excellent. Dosažený druhý nejvyšší stupeň certifikace vysílán jasný vztak, že  budova Green Point nabízí zdravé vnitřní prostředí a zároveň je ohleduplná k životnímu prostředí.

<p>Report&eacute;ři TV Prima zmapovali aktu&aacute;ln&iacute; stav kancel&aacute;řsk&yacute;ch budov v Praze a budova Green Point d&iacute;ky sv&eacute; unik&aacute;tn&iacute; architektuře a viditeln&eacute; poloze nesměla v report&aacute;ži chybět. Report&aacute;ž byla odvys&iacute;l&aacute;na 14. &uacute;nora v hlavn&iacute;ch večern&iacute;ch zpr&aacute;v&aacute;ch a jej&iacute; z&aacute;znam naleznete&nbsp;pod <a href="https://www.dropbox.com/s/z34run3l7myjml6/reportazup.mp4?dl=0" target="_blank">t&iacute;mto odkazem</a>.</p>

Budova Green Point součástí hlavních zpráv na TV Prima

Reportéři TV Prima zmapovali aktuální stav kancelářských budov v Praze a budova Green Point díky své unikátní architektuře a viditelné poloze nesměla v reportáži chybět. Reportáž byla odvysílána 14. února v hlavních večerních zprávách a její záznam naleznete pod tímto odkazem.

<p>Na palubě Green Pointu v&iacute;t&aacute;me nov&eacute;ho n&aacute;jemce, kter&yacute;m je předn&iacute; světov&aacute; lodn&iacute; a přepravn&iacute; společnost MSC (Mediterranean Shipping Company).</p>

Na palubě Green Pointu vítáme nového nájemce, kterým je přední světová lodní a přepravní...

Na palubě Green Pointu vítáme nového nájemce, kterým je přední světová lodní a přepravní společnost MSC (Mediterranean Shipping Company).

<p>V&yacute;stavba již dos&aacute;hla zd&aacute;rn&eacute;ho konce. &Uacute;spě&scaron;ně proběhlo kolaudačn&iacute; ř&iacute;zen&iacute; a dokončenou budovu jsme přebrali od gener&aacute;ln&iacute;ho dodavatele, společnosti Hochtief. Od prosince se st&aacute;v&aacute; nov&yacute;m technick&yacute;m spr&aacute;vcem budovy společnost Apleona HSG s.r.o.</p>

Výstavba již dosáhla zdárného konce. Úspěšně proběhlo kolaudační řízení a dokončenou budovu

Výstavba již dosáhla zdárného konce. Úspěšně proběhlo kolaudační řízení a dokončenou budovu jsme přebrali od generálního dodavatele, společnosti Hochtief. Od prosince se stává novým technickým správcem budovy společnost Apleona HSG s.r.o.

<p>Budova Green Point ned&aacute;vno z&iacute;skala předběžnou certifikaci BREEAM EXCELLENT. Co se pod zkratkou skr&yacute;v&aacute;? BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je soubor postupů v oblasti navrhov&aacute;n&iacute; budov s důrazem na trvalou udržitelnost a &scaron;etrnost vůči životn&iacute;mu prostřed&iacute;. Mezi hodnot&iacute;c&iacute; krit&eacute;ria patř&iacute; např. specifikace budovy, design, konstrukce, už&iacute;v&aacute;n&iacute; energie a vody, kvalita vnitřn&iacute;ho prostřed&iacute;, materi&aacute;ly a produkovan&yacute; odpad. Dosažen&iacute; druh&eacute;ho nejvy&scaron;&scaron;&iacute;ho hodnocen&iacute; BREEAM je &uacute;spěchem pro cel&yacute; t&yacute;m projektu Green Point a důkazem toho, že nov&aacute; budova n&aacute;lež&iacute; na &uacute;zem&iacute; &scaron;ir&scaron;&iacute;ho centra Prahy k enviroment&aacute;lně nejvyv&aacute;ženěj&scaron;&iacute;m.</p>

Budova Green Point získala dle očekávání předběžnou certifikaci BREEAM EXCELLENT.

Budova Green Point nedávno získala předběžnou certifikaci BREEAM EXCELLENT. Co se pod zkratkou skrývá? BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je soubor postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost a šetrnost vůči životnímu prostředí. Mezi hodnotící kritéria patří např. specifikace budovy, design, konstrukce, užívání energie a vody, kvalita vnitřního prostředí, materiály a produkovaný odpad. Dosažení druhého nejvyššího hodnocení BREEAM je úspěchem pro celý tým projektu Green Point a důkazem toho, že nová budova náleží na území širšího centra Prahy k enviromentálně nejvyváženějším.

<p>Bl&iacute;ž&iacute;me se do z&aacute;věrečn&eacute; rovinky v&yacute;stavby. Opl&aacute;&scaron;těn&iacute; budovy je již z 90 % hotov&eacute;, souběžně teď pracujeme na vnitřn&iacute; fas&aacute;dě, kter&aacute; propůjč&iacute; modern&iacute; design i vnitřn&iacute;mu atriu. Spustili jsme tak&eacute; mont&aacute;ž v&yacute;tahů a obkladačsk&eacute; pr&aacute;ce v interi&eacute;rech. Těsně před dokončen&iacute;m jsou i podzemn&iacute; parkov&aacute;n&iacute; a gar&aacute;že.</p>

Blížíme se do závěrečné rovinky výstavby.

Blížíme se do závěrečné rovinky výstavby. Opláštění budovy je již z 90 % hotové, souběžně teď pracujeme na vnitřní fasádě, která propůjčí moderní design i vnitřnímu atriu. Spustili jsme také montáž výtahů a obkladačské práce v interiérech. Těsně před dokončením jsou i podzemní parkování a garáže.

<p>Kancel&aacute;řsk&aacute; budova GREEN POINT je jedinečn&yacute;m spojen&iacute;m modern&iacute; architektury a &uacute;sporn&yacute;ch technologi&iacute; v lukrativn&iacute; lokalitě Prahy 5. Přesvědčili se o tom host&eacute; sn&iacute;daně, kter&aacute; se konala minul&yacute; t&yacute;den v NH Hotels naproti rostouc&iacute;mu kancel&aacute;řsk&eacute;mu projektu. Sn&iacute;daně byla věnovan&aacute; prezentaci projektu Green Point odborn&iacute;kům z realitn&iacute;ho trhu.</p>

<p>Modern&iacute; kancel&aacute;řsk&aacute; budova nab&iacute;z&iacute; prvotř&iacute;dn&iacute; kancel&aacute;ře pro n&aacute;ročn&eacute; klienty a splňuje př&iacute;sn&eacute; technick&eacute; standardy. Př&iacute;m&aacute; bl&iacute;zkost centra Anděl a dobr&aacute; dostupnost na městsk&yacute; okruh a Plzeňskou ulici z n&iacute; čin&iacute; jedinečn&yacute; projekt na současn&eacute;m trhu kancel&aacute;řsk&yacute;ch prostor v Praze.</p>

<p>Projekt se nach&aacute;z&iacute; ve fin&aacute;ln&iacute; f&aacute;zi v&yacute;stavby, kter&aacute; bude dokončena v ř&iacute;jnu tohoto roku a bude tak brzy v&iacute;tat prvn&iacute; n&aacute;jemce.</p>

<p>Green Point nab&iacute;z&iacute; voln&eacute; prostory, jejich bliž&scaron;&iacute; informace v&aacute;m r&aacute;di poskytnou Vasyl Bulyna a Petr Markvart.</p>

Kancelářská budova GREEN POINT je jedinečným spojením moderní architektury a úsporných...

Kancelářská budova GREEN POINT je jedinečným spojením moderní architektury a úsporných technologií v lukrativní lokalitě Prahy 5. Přesvědčili se o tom hosté snídaně, která se konala minulý týden v NH Hotels naproti rostoucímu kancelářskému projektu. Snídaně byla věnovaná prezentaci projektu Green Point odborníkům z realitního trhu.

Moderní kancelářská budova nabízí prvotřídní kanceláře pro náročné klienty a splňuje přísné technické standardy. Přímá blízkost centra Anděl a dobrá dostupnost na městský okruh a Plzeňskou ulici z ní činí jedinečný projekt na současném trhu kancelářských prostor v Praze.

Projekt se nachází ve finální fázi výstavby, která bude dokončena v říjnu tohoto roku a bude tak brzy vítat první nájemce.

Green Point nabízí volné prostory, jejich bližší informace vám rádi poskytnou Vasyl Bulyna a Petr Markvart.

<p>Dal&scaron;&iacute; &uacute;spě&scaron;n&aacute; etapa v&yacute;stavby za n&aacute;mi. Na vznikaj&iacute;c&iacute; budově Greenpointu byla s přelomem roku kompletně dokončena železobetonov&aacute; konstrukce budovy. Dle pl&aacute;nu jsme nav&aacute;zali mont&aacute;ž&iacute; prosklen&eacute; fas&aacute;dy objektu.</p>

Další úspěšná etapa výstavby za námi. Na vznikající budově Greenpointu byla s přelomem roku...

Další úspěšná etapa výstavby za námi. Na vznikající budově Greenpointu byla s přelomem roku kompletně dokončena železobetonová konstrukce budovy. Dle plánu jsme navázali montáží prosklené fasády objektu.

<p>Poč&aacute;tkem listopadu 2018 byla dokončena beton&aacute;ž monolitick&eacute; konstrukce 6. nadzemn&iacute;ho podlaž&iacute;. D&iacute;ky &uacute;spě&scaron;n&eacute;mu plněn&iacute; harmonogramu by tak do konce roku měla spatřit světlo světa i podlaž&iacute; 7. a 8. Ta již zavr&scaron;&iacute; v&yacute;stavbu železobetonov&eacute; konstrukce cel&eacute; vznikaj&iacute;c&iacute; budovy.</p>

Počátkem listopadu 2018 byla dokončena betonáž monolitické konstrukce 6. nadzemního podlaží.

Počátkem listopadu 2018 byla dokončena betonáž monolitické konstrukce 6. nadzemního podlaží. Díky úspěšnému plnění harmonogramu by tak do konce roku měla spatřit světlo světa i podlaží 7. a 8. Ta již završí výstavbu železobetonové konstrukce celé vznikající budovy.

<p>Stavebn&iacute; pr&aacute;ce, kter&eacute; byly zah&aacute;jeny na podzim roku 2017, &uacute;spě&scaron;ně pokračuj&iacute; dle stanoven&eacute;ho pl&aacute;nu.&nbsp;V současn&eacute; době prob&iacute;haj&iacute; beton&aacute;řsk&eacute; pr&aacute;ce na monolitick&eacute;&nbsp;konstrukci budovy, a to v &uacute;rovni 1. podzemn&iacute;ho podlaž&iacute;. Kancel&aacute;řsk&aacute; budova Green Point se tedy zač&iacute;n&aacute; již skutečně r&yacute;sovat před očima. O dal&scaron;&iacute;m postupu ve v&yacute;stavbě v&aacute;s budeme pravidelně informovat.</p>

Stavební práce, které byly zahájeny na podzim roku 2017, úspěšně pokračují dle stanoveného plánu.

Stavební práce, které byly zahájeny na podzim roku 2017, úspěšně pokračují dle stanoveného plánu. V současné době probíhají betonářské práce na monolitické konstrukci budovy, a to v úrovni 1. podzemního podlaží. Kancelářská budova Green Point se tedy začíná již skutečně rýsovat před očima. O dalším postupu ve výstavbě vás budeme pravidelně informovat.

<p>Green&nbsp;Point&nbsp;je kancel&aacute;řsk&aacute; budova, kter&aacute; brzy přibude do zaveden&eacute; kancel&aacute;řsk&eacute; lokality na Praze 5. Tato popul&aacute;rn&iacute; lokalita splňuje hned několik požadavků na kancel&aacute;řsk&eacute; prostory. Vynikaj&iacute;c&iacute; dopravn&iacute; dostupnost je jej&iacute;m cenn&yacute;m benefitem. Nadstandartn&iacute; s&iacute;ť hromadn&eacute; dopravy poskytne pohodln&eacute; doj&iacute;žděn&iacute; do kancel&aacute;ř&iacute; stejně dobře, jako Strahovsk&yacute; tunel, Mr&aacute;zovka a jihoz&aacute;padn&iacute; trasa městsk&eacute;ho okruhu poslouž&iacute; pro komfortn&iacute; dostupnost automobilem. Zaměstnanci kancel&aacute;ř&iacute; jistě ocen&iacute; &scaron;irokou nab&iacute;dku restaurac&iacute; a služeb, kter&eacute; se nach&aacute;z&iacute; v okol&iacute;, a to nejen v čase oběda, ale i při v&yacute;běru m&iacute;sta pro setk&aacute;n&iacute; s př&aacute;teli.</p>

Green Point je kancelářská budova, která brzy přibude do zavedené kancelářské lokality na Praze 5.

Green Point je kancelářská budova, která brzy přibude do zavedené kancelářské lokality na Praze 5. Tato populární lokalita splňuje hned několik požadavků na kancelářské prostory. Vynikající dopravní dostupnost je jejím cenným benefitem. Nadstandartní síť hromadné dopravy poskytne pohodlné dojíždění do kanceláří stejně dobře, jako Strahovský tunel, Mrázovka a jihozápadní trasa městského okruhu poslouží pro komfortní dostupnost automobilem. Zaměstnanci kanceláří jistě ocení širokou nabídku restaurací a služeb, které se nachází v okolí, a to nejen v čase oběda, ale i při výběru místa pro setkání s přáteli.